YhteistyökumppanitSuomen Kipu ry on valtakunnallinen, vuodesta 1992 toiminut voittoa tavoittelematon kipupotilaiden, heidän läheistensä, hoitohenkilökunnan sekä kipuasioista kiinnostuneiden etu- ja yhteistyöjärjestö. Tarjoamme tietoa ja tukea kaikille, joita kipu koskettaa. Kehitämme erilaisia vertaistuen muotoja ja tuemme alueellista toimintaa.


Pain Alliance Europe (PAE) on eurooppalainen krooniseen kipuun liittyvien potilasjärjestöjen kattojärjestö. Jäsenjärjestöjä on 42 ja ne toimivat 18 eri maassa.

PAE vaikuttaa ennen kaikkea poliittisella tasolla kivunhoidon edistämiseksi. Kipuasiaa tehdään tunnetuksi erilaisten projektien ja kyselyiden kautta. 

EJY ry koordinoi ja kehittää vapaaehtoistoimintaa, sekä tarjoaa monipuolisia tukea ja toimintaa yhdistyksille ja yksilöille. EJY ry toimii tehokkaasti mm. työllistämisen, kotoutumisen, asunnottomuuden, vertaistoiminnan sekä talouden- ja velanhoidon asioissa, myös ostopalveluna!

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy hoitaa vammaisoikeudellisia toimeksiantoja. Vammaisoikeudellisia juttuja ovat esimerkiksi vammaispalvelulain (esim. asunnon muutostyöt, kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu, palveluasuminen) ja kehitysvammalain mukaiset palvelut (esim. palveluasuminen, kuntouttava päivähoito), omaishoidon tuki, perusopetuslain mukaiset palvelut (koulukuljetus, kouluavustaja), KELA-etuudet (esim. hoito- ja vammaistuki, eläkkeet, kuntoutus), yhdenvertaisuuslain mukaiset jutut (syrjintä).

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin.

Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvän ehkäisevän työn ohella EHYT ry ehkäisee pelaamisesta syntyviä haittoja. Samalla se vaikuttaa koko yhteiskuntamme hyvinvoinnin kehittämiseen.

Korruptio on lahjontaa laajempi ongelma. Potilas- ja sosiaaliapu ry on sitoutunut vastustamaan korruptiota ja edistämään toiminnassaan avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta. Sano sinäkin #eikorruptiolle