Tietoa meistä

Potilas ja sosiaaliapu ry:n missio on varmistaa kaikille ihmisille yhdenvertainen kohtelu terveydenhuollossa ja sosiaalivakuutuksessa. Potilas ja sosiaaliapu ry tekee johdonmukaista vaikuttamista tasa-arvoisen ja läpinäkyvän päätöksenteon puolesta.


Potilas ja sosiaaliapu ry:n toiminta perustuu täysin vapaaehtoiseen työhön, tällä varmistamme asiakkaillemme riippumattoman kohtelun. 

Potilas ja sosiaaliapu ry ei jaa rahallista tukea, vaan apu perustuu neuvontaan, vertaistukeen ja opastamiseen.

Potilas ja sosiaaliapu ry vaikuttaa yhteiskunnallisesti tekemällä asiantuntijalausuntoja ja järjestämällä asiantuntijaluentoja useille eri tahoille ja järjestöille.


Potilas ja sosiaaliapu ry

Potilas ja sosiaaliapu ry:n aktivisteja ovat seuraavat henkilöt.

Puheenjohtaja: Nico Ojala

Vastuualue: Vakuutusriita-asiat, hoito-ongelmat, vertaistuki, luennointi, vaikuttaminen ja hallinto, kokemustoimija 


Heikki Päivike.

Vastuualue: Potilaslain mukaiset (§10) kantelut, hoitovahingot, hoitamatta jättämiset, vertaistuki, potilasneuvonta.


Marja Anttonen.

Vastuualue: Sosiaaliongelmat, vapaa-ajan vietto ja vertaistuki, maahanmuuttajataustaisten auttamistyö.


Solveig Holmström.

Vastuualue: Lastensuojeluasiat, ruotsinkielisten palvelu ja vertaistuki.


Carola Bergström.

Vastuualue: Ruotsinkielisten palvelu ja vertaistuki.


Tuula-Riitta Suvala-Himanen

Vastuualue: Vaikuttaminen, vertaistuki, vakuutusoikeus-asiat.Nora Forsell.

Vastuualue: Vanhustyön ongelmat, vertaistuki.