Koska me välitämme.

 

Palvelumme

Potilas ja sosiaaliapu ry auttaa, opastaa ja vaikuttaa. Tavoitteenamme on tasapuolinen ja toimijasta riippumaton päätös / lausunto, joka perustuu voimassa olevaan lakiin tai kiistattomaan ja yleisesti käytössä olevaan lääketieteelliseen näyttöön sekä näiden tietojen perusteella tehtyyn oikeudenmukaiseen ratkaisuun.
 

Autamme

Opastamme

Vaikutamme


Autamme:


 • Potilaan ja lääkärin välisissä kiistatilanteissa.
 • Ristiriitaisissa ja epäselvissä diagnoositilanteissa.
 • Tarjoamalla vertaistukea.
 • Keskusteluapua vaikeissa elämäntilanteissa.
 • Hoito-ongelmatilanteissa.
 • Asiantuntija-avun löytämisessä.

Opastamme:


 • Vakuutusriita-asioissa.
 • Sosiaalivakuutusasioissa.
 • Työnhaku / työkokeiluasioissa.
 • Toimeentuloasioissa.
 • Harrastustoiminnassa.

Vaikutamme:


 • Yhteiskunnallisiin asioihin.
 • Julkaisemalla artikkeleja ja blogi kirjoituksia.
 • Osallistumalla keskusteluihin.
 • Pitämällä asiantuntijaluentoja.
 • Järjestämällä tapaamisia eri toimijoiden kanssa.
 • Antamalla asiantuntijalausuntoja.
 • Osallistumalla eri työryhmiin / neuvottelukuntiin.