Ajankohtaista.

Nyt on aika kertoa totuus.


Potilas ja sosiaaliapu ry kerää ja julkaisee verkkosivuillaan sekä sosiaalisessa mediassa epäkohtia vanhustenhuollon ja vammaisten asumispalveluiden epäkohdista.
Jos sinulla on tarina kerrottavana niin voit lähettää sen sähköpostilla nico.ojala@potilasjasosiaaliapu.fi ( tähän postiin voi laittaa liitteeksi kuvan )
Mikäli haluat ottaa yhteyttä anonyymisesti, se onnistuu potilas ja sosiaaliapu ry: kotisivujen kautta www.potilasjasosiaaliapu.fi ja sieltä kohdasta "ota yhteyttä" Lomake kysyy sähköpostia ja tähän kenttään voi kirjoittaa (posa@potilasjasosiaaliapu.fi) Näin lähetetty viesti on anonyymi. Anonyymisti lähetettyyn viestiin ei voi liittää kuvaa.
Potilas ja sosiaaliapu ry jälleen lähettää tarinoita medialle (televisio, maakuntalehdet, päivälehdet) Mikäli viestin lähettäjä antaa siihen suostumuksen.


Ystävällisin terveisin:
Nico Ojala 

Potilas ja sosiaaliapu ry Hallituksen puheenjohtaja. 

Vammaisten asumispalvelut